Archiv pro štítek: skupiny

Pomůcka pro učitele

Hledal jsem na netu nějakou pomůcku, která by mi pomohla trochu lépe organizovat práci v hodině. Našel jsem jich několik a například takový Classroomscreen vypadá hodně dobře. Bohužel jsem ale nepřišel na to, jak v něm uložit třídy a nechtělo se mi stále znovu zadávat studenty. Ani další nalezené nástroje mi úplně nevyhovovaly. Proto jsem si jako správný ajťák napsal svůj program :-). Už ho používám cca půl roku, vyladil jsem drobné chybičky a myslím, že je celkem použitelný. Proto jsem se rozhodl se o něj podělit.

  • ttools – program je určen pro MS Windows a vyžaduje .Net Framework

 Program umí:

  • Náhodně losovat studenty ze třídy
  • Upozorňovat v různé časy a části hodiny
  • Vytvářet z přítomných žáků skupiny podle více kritérií 

Program není třeba instalovat, stačí ho nakopírovat do nějaké složky a upravit soubory hodiny.txt (zde nastavíte časy zvonění, aby program uměl upozorňovat před koncem hodiny) a studenti.txt. Do souboru se studenty zadejte třídy a studenty, kteří do nich chodí.  Název třídy zadávejte se znakem # na začátku, studenty každého na vlastní řádek. Pokud chcete u tvorby skupin využívat rozdělení podle úrovní studenta, napište za jméno studenta číslem jeho úroveň v daném předmětu. Jak si úrovně zvolíte je na vás, můžete jich použít kolik chcete.  Jméno a úroveň oddělte středníkem.

Po spuštění programu vyberte třídu (viz první obrázek – 1.), nastavte, kdo chybí (2.) a můžete pracovat.

Tlačítkem losuj studenta vyberete náhodně jednoho z přítomných studentů. Hodnota úroveň opakování říká, kolikrát může být student vybrán, než bude vyřazen z výběru. Pokud jsou vyřazeni všichni, program začne znovu vybírat ze všech přítomných. 

Druhou funkcí je upozorňování učitele. Lze využít při písemkách, při skupinové práci, atd. Upozornění aktivujete zaškrtnutím chechboxu u daného typu.  Jednotlivé typy můžete používat i současně. 

Poslední funkcí je automatické náhodné generování skupin z přítomných studentů. Můžete zadat buď počet skupin a program sám určí počet studentů ve skupině nebo počet studentů ve skupině a program určí počet skupin.  Použije se číslo zadané vlevo od tlačítka, které stisknete. Zadáte-li počet takový, že jedna skupina by měla výrazně méně žáků než ostatní, sníží se počet lidí ve skupině o jedna, aby byly skupiny rovnoměrněji rozdělené.

Pokud nastavíte náhodné rozdělení, budou se skupiny generovat zcela náhodně. Rovnoměrné rozdělaní znamená, že se program bude snažit rozdělit studenty do skupin podle jejich úrovně, tak aby byly skupiny přibližně vyrovnané. Stejní k sobě znamená, že program bude rozdělovat studenty do skupin primárně tak, aby byly ve skupinách studenti stejné úrovně. Rozděluje je vždy od úrovně s nejnižším číslem. Je tedy vhodné volit úrovně tak, aby vyšší číslo znamenalo horší úroveň, například podle známek, které jim vycházejí. Vygenerované skupiny jsou zobrazeny větším písmem, aby byl možné je např. promítnout projektorem.